Turistika

turistika
V katastru obce Chlístov se nachází pramen řeky Rokytné. Je zde zbudován malý přístřešek a lavička určená ke spočinutí unavených výletníků, zájemců o Moravskou vlastivědu a ostatních návštěvníků. S místem bylo možno se obeznámit i prostřednictvím České televize v pořadu Zpět k pramenům.

turistika1

Nově byl zbudován přístřešek pro cyklisty a turisty na Kobylí hlavě, z něhož je krásný výhled po okolí.Přístup je po silnici z Chlístova. Za příznivých povětrnostních podmínek je možno dohlédnout opravdu daleko

 

turistika2

Veřejnosti v bezprostředním okolí je jistě známo, že se v naší obci nachází víceúčelová vodní nádrž, vhodná ke koupání a rekreaci.Pro účely občerstvení je zde v sezóně otevřený stánek s občerstvením.

Jelikož je pro naši obec velice finančně náročné toto „koupaliště“ udržovat ze skromného rozpočtu obce, dovolujeme si požádat soudné návštěvníky o příspěvek na údržbu areálu.Toto je možno vykonat vhozením obnosu do kasičky umístěné u informační tabule.Za případné příspěvky předem děkujeme.