Úřední deska

PLATNÉ VYHLÁŠKY OBCE:

Vyhláška 04/2019O ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK
Vyhláška 03/2019
O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE CHLÍSTOV
Vyhláška 02/2019
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Vyhláška 01/2019
O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
Vyhláška 02/2017
O ZÁKAZU PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE
Vyhláška 01/2017 –
O STANOVENÍ ČÁSTI ŠKOLSKÉHO OBVODU MŠ MARKVARTICE

Vyhláška 02/2006KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE VYHLÁŠKA O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHLÍSTOV
Vyhláška 04/2016POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Vyhláška 03/2016O DOBĚ NOČNÍHO KLIDU

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU VYVĚŠOVANÁ NA ÚŘEDNÍ VÝVĚSCE
Veřejná vyhláška – k dispozici ZDE
Oznámení – k dispozici ZDE
Nařízení – k dispozici ZDE

Zveřejňování podle zákona č. 250/2000 Sb.
Obec Chlístov
DSO VAK TRtrvalé odkazy
DSO MPM – trvalé odkazy
DSO KOJETICE – trvalé odkazy
Svazek pro komunální služby – trvalé odkazy